Suomeksi På Svenska
MAINOS
MAINOS

Jordbruksentreprenad

Maatalouskoneurakointi
Jordbearbetning, Sådd, Växtskydd, Ogräsharvning, Tröskning, Spannmålstorkning, Halmskördning, Gödselspridning, Kalkspridning, Vallskördsarbete, Stenplockning, Övrig lantbruksentreprenad

Jordbyggnadsentreprenad

Maarakennusurakointi
Grävning- och dikningsarbete, Mijöbyggande, Grundarbete för byggplats, Jord- och grustransportsarbete, Nyröjning av åker, Övrig jordbyggnadsentreprenad

Entreprenad inom väg- och fastighetsskötsel

Tie- ja kiinteistöhoitourakointi
Snöplogning och sandning, Snötransport, Sommarunderhåll av vägar, Slåtter av vägkanter, Övrig landskapsvård, Tömmning av avloppsbrunnar, Övrig väg- och fastighetskötselsarbete

Skogsentreprenad

Metsäurakointi
Avverkning och transport, Sågning- och hyvlingsarbete, Tillverkning av brännved, Flisning, Röjning av sly, Fällning av gårdsträd, Övrigt skogsarbete