Välkommen till Urakka-Forum!

Urakka-Forum är en elektronisk samlingsplats för maskinentreprenörer och de som vill köpa entreprenadtjänster. Användning av Urakka-Forum är gratis och man kan registrera sig som användare här.

En mötesplats för maskinentreprenörer och arbeten

Urakka-foorumi.fi erbjuder entreprenörer för jordbruks-, jordbyggnads-, väg-, fastighetsskötsels- och skogsbruksarbeten på ett och samma ställe. Användningen av Urakka-Forum är gratis. På portalen hittas alla registrerade entreprenörer snabbt och lätt. Entreprenörer kan sökas enligt arbetstyp, med sökord eller efter geografiskt område. Sökresultaten syns utmärkta på en karta och i en lista. Genom att klicka på utmärkningen på kartan eller på entreprenörens namn kan man bekanta sig närmare med entreprenörens tjänster och får fram kontaktuppgifter. Sökfunktionen kan användas utan inloggning. Till sökfuntionen.

Registrera dig! Urakka-Forum är en gratis reklamplats för alla maskinentreprenörer som vill ha mer arbeten och nå ut till fler kunder. Registrerade entreprenörer kan marknadsföra och informera om sina tjänster till kunderna samt nätverka med andra entreprenörer. Entreprenörerna kan erbjuda sitt kunnande, entreprenadstjänster och fylla på med bilder av maskinparken om man så vill. Genom att registrera sig som kund på portalen kan man skicka offertförfrågningar och informera om kommande arbetsuppdrag.

 REGISTRERA DIG 

Maskinförare och färdiga avtalsbottnar

På Urakka-Forum kan man utöver entreprenadstjänster även erbjuda sin yrkeskunskap som maskinförare, tillexempel som traktor eller grävmaskinsförare. Jordbruk, entreprenörer och övriga i behov av hjälp kan på portalen söka efter yrkeskunniga maskinförare och – reparatörer. Det går att också att hyra ut sina egna underutnyttjade maskiner via portalen, ifall att det finns efterfrågan för dem på marknaden. Färdig avtalsmall för maskinuthyrning och de vanligaste arbetsuppdragen inom jordbruket samt avtalsvillkoren på finska hittas här.

Urakka-Foorumi.fi har funnits sedan 2018

Urakka-Forums syfte är att underlätta mötet mellan entreprenörer och kunder. På Urakka-Forum hittar man de tjänster landsbygdens entreprenörer erbjuder, bland annat jordbyggnads-, jord- och skogsbruks- och vägunderhållsarbeten.

Urakka-Forum har utvecklats i Nyland under åren 2015–2018 genom Uus-Urakka projektet och utvecklingsarbetet fortsatt i Tavastland, Birkaland och Egentliga-Finland under åren 2019–2022 som en del av Urakalla eteenpäin -projektet. TTS Työtehoseura upprätthåller portalen.

TTS Työtehoseura svarar inte för att användarnas meddelande uppgifters riktighet.
Foto kredit: Janne Rouhiainen