Här hittar du de skriftliga instruktionerna för Urakka-Forum och separat instruktionsvideorna från forumet till både entreprenören och beställaren. För mera information om forumet och dess användning ta kontakt med forumets upprätthållare.

Bruksanvisning för Urakka-Forum

Instruktionsvideo för entreprenören

Instruktionsvideo för beställaren